Wapenschilden boerderij Hof van Spaland

Wapenschilden op het toegangshek boerderij Hof van Spaland    

   foto-beschildering-hof-van-spaland.jpg               foto-beschildering-hof-van-spaland-2.jpg                

Twee eikenhouten wapenschilden, voorstellend een kasteel en wapen van de vroegere heerlijkheid: een zwarte spade op een groen veld vergezeld van twee rode roosjes. Boerderij Hof van Spaland aan de Vlaardingseweg werd in 1971 gesloopt om plaats te maken voor winkels en een wijkontmoetingscentrum.

foto-hof-van-spaland-1957-2.jpg
In 1957 pronkten de wapenschilden nog op boerderij Hof van Spaland
Published in: on 10 oktober 2007 at 20:37  Comments (3)  

Het derde postkantoor in Kethel

Het derde postkantoor in Kethel ging open op 13 april 1940 op de Schiedamseweg 27 met als poststationhoudster Ada Quartel. Het postkantoor werd in 1965 gesloten, omdat het postkantoor te klein was en het niet meer beantwoordde aan de eisen van de tijd. Er kwam een noodpostkantoor aan de Biestraat, waarna nieuwbouw volgde aan het Bachplein.

Op het pand Schiedamseweg 27 zijn heden ten dage de bouten en countouren nog te zien waar de brievenbus Posterijen en het uithangbord met daarop Post Telegraaf Telefoon hebben gehangen.

    foto-schiedamseweg-27-post-jpg.jpg  1965       foto-schiedamseweg-27-post-contouren-jpg.jpg  2007              
foto-schiedamseweg-27-postsstempel-jpg.jpg        foto-schiedamseweg-27-poststation-jpg.jpg  Met dank aan Cor Pluijm (1925-2004) die de geschiedenis van de posterijen in Schiedam en Kethel beschreven heeft.
Published in: on 6 oktober 2007 at 13:56  Comments (2)  

Curiositeitenkabinet

Een verzameling hoeft niet altijd serieus genomen te worden

Zes Kethelse curiositeiten uit mijn verzameling.

                          adrie-digitale-camara-februari-2007-109.jpg          rank-2008-glas.jpg       bordjekethel.JPG

                       aanzichtkaart-uit-kethel.jpg         020.JPG        lepeltje-kethel.jpg

Mocht u in het bezit zijn van een dergelijke rariteiten van Kethel, laat het mij weten. Ik kom graag langs om er een foto van te maken en de heerlijkheid te kunnen publiceren op mijn weblog.

Published in: on 4 oktober 2007 at 18:24  Reacties uitgeschakeld voor Curiositeitenkabinet  

Dr. Sauerstraat voor 1941 Nieuwstraat

foto-nieuwstraat-dr-sauerstraat-1935.jpg
1925                                       1935

1980                                         1995

Het eerste gedeelte van de Nieuwstraat, het huis links van melkboer van Mil (let eens op de prachtige reclameborden, foto 2) en rechts het huis behorende bij het expediteursbedrijf van C.H. Ruigrok & Zn., bestonden al voor 1925. Maar in de jaren 20 was er grote behoefte aan kleine arbeiderswoningen. Daarom werden in 1920 eerst vier huizen aan de linkerkant gebouwd en in 1925 vijf, iets grotere, huizen aan de rechterzijde. De straat was overigens particulier eigendom.

In 1941 werd Kethel geannexeerd door Schiedam. In Schiedam bestond de Nieuwstraat al dus de Kethelse Nieuwstraat kreeg haar huidige naam Dr. Sauerstraat. De Dr. Sauerstraat heeft buiten het kleine trottoir nog zeker twintig jaar een onverharde weg (koolas en steengruis) gehad, dit was voor de vele paard en wagens, koeien, schapen en geiten, die naar de landerijen achter de straat vanuit de dorpsboerderijen verplaatst moesten worden.

In de jaren ’60 was er sprake van om de gehele straat te slopen, wegens het dieper liggen van de straat ten opzichte van de Schiedamseweg en Meeuwensingel. Het toegankelijker maken van de in aantocht zijnde nieuwbouw. En de in slechte verkerende staat van sommige huizen. Zoals we nu nog steeds zien, bij flinke regen, dat het laatste huis aan de linkerzijde richting Meeuwensingel, last heeft van wateroverlast.


2007
Published in: on 23 september 2007 at 20:21  Comments (2)  

Dorpstraat einde Schiedamseweg, winkelpand

foto-kruisplein-1935-met-taxi-van-hr-van-tiel.jpg Pand Noordeinde 1 in Kethel

Het pand Noordeinde 1 wat sinds de vorige eeuw al behangen werd met diverse gevelstenen, maar waar als rots in de branding de kerktoren op de achtergrond prijkt.

Rond 1900 bevond zich in het pand een kuiperij, maar ook varkenskoopman en biggensnijder Krien Olsthoorn had er zijn bedoening.

In 1920 begon C. Sosef zijn groentezaak ’t Westland zijn onderneming in het pand. Hij gaf de onderneming de naam ’t Westland om aan te duiden dat zijn groente en fruit werkelijk uit het Westland kwamen.

Na de Tweede Wereldoorlog betrok de rijwielhersteller (kortom ‘de fietsenmaker’) C. Olsthoorn het pand. In de tachtiger jaren nam zijn werknemer Ham de onderneming over, in 2002 opgevolgd door zijn zoon Marcel. 

       1900   1910  kruisplein-kethel-winkel-het-westland2.jpg 1920  1990 dorpsstraat-2007.jpg 2007

                                                                                                 

    

Published in: on 22 september 2007 at 22:04  Comments (25)  

Kruisplein nu Schiedamseweg

Het voorhuis van de boerderij op het voormalig Kruisplein.

De gehele boerderij is voor 1900 gebouwd met op de voorgrond de Verspeekpomp. In het voorhuis woonde de veldwachter met zijn gezin, de familie van Waardeloo.

In 1898 werd de Wilhelminaboom geplant, die in 1970 weggehaald moest worden wegens ziekte van de boom. 

foto-voorhuis-boerderij-ruigrok-kruisplein-kethel.jpg  
De weduwe van Waardeloo met dochters in 1915. Op 1 januari 1875 verdrinkt veldwachter van Waardeloo.

Na 1930 bewoonde de familie Ruigrok de gehele boerderij. 

adrie-digitale-camara-februari-2007-046.jpg 
In 2005 is de woning geheel verbouwd en lijkt het voorhuis weer op de woning van de familie van Waardeloo.

Over het centrum van Kethel valt nog heel veel te vertellen, dus blijf het weblog volgen.

Published in: on 11 september 2007 at 19:30  Comments (8)  

De Kandelaar, overzetveer en café

Nieuws van 2010 uit 2007: een leuke toevoeging van Wim van ’t Hof op mijn website op de CD van de Amazing Stroopwafels ‘Strooptocht’ wordt de veerman bij de Kandelaar bezongen. Op de website van de Amazing Stroopwafels http://www.amazingstroopwafels.nl heb ik gelezen dat de CD uit 2007 is, ik ga de CD bestellen en luisteren. Een prachtige aanvulling voor al het moois uit Kethel.

kandelaar bzongen  adrie-digitale-camara-februari-2007-187.jpg foto-kandelaar-overzetveer.jpg

tekening-overzetveer-de-kandelaar-met-spreuk-2.png Een foto van een fraai schilderij met daarop ‘De Candeleer’ met de prachtige tekst: ‘Wie op te Schie wil schuijtje veeren… Die moet de Candeleer paffeeren’

Kandelaar of De Kandelaar is een buurtschap, gelegen tussen Delft en de Schiedamse wijk Kethel aan de westzijde van de Delftse Schie. Tot 1941 maakte de Kandelaar deel uit van de toenmalige gemeente Kethel en Spaland. Tegenwoordig maakt de Kandelaar deel uit van de Rotterdamse deelgemeente Overschie.

De kandelaar was een vuurbaken voor de scheepvaart. Omstreeks 1825 moet de stellage aan de oevers van de Schie te zien zijn geweest. Een baken zo hoog als een huis, opgetrokken in steen en smeedijzer. Het geheel in de vorm van een kandelaar.

steen-overzetveer-kandelaar.jpg

Zowel voetgangers als fietsers konden tot 1960 tegen betaling met een bootje de Schie overgezet worden. Uit een krantenartikel van september 1927 : de veerboot is een keer gezonken tengevolge van een golfslag van een voorbij varende boot. Alle passagiers wisten zich te redden.

foto-de-kandelaar-2.jpg


Published in: on 8 september 2007 at 9:49  Comments (24)  

Houten hoekbord ‘De Vergulde Valck’

Men vindt de voormalige herberg ‘De Vergulde Valck (Valk) op de hoek Schiedamseweg en Vlaardingseweg.

In 1594 heette de herberg Bleskensgraeff. Voor het eerst in 1643 wordt er gesproken over ‘De Vergulde Valck’. In 1853 wordt een groot deel van Kethel door brand verwoest, zo ook ‘De Vergulde Val(c)k’ maar de herberg wordt herbouwd. Of hierna het houten hoekbord geplaatst wordt valt niet met zekerheid te zeggen. In 1949 krijgt Jaap de Raat nog eenmaal de opdracht het houten hoekbord te schilderen. In 1950 houdt de herberg op te bestaan en wordt het pand volledig gebruikt door de familie van Leeuwen als kruidenierswinkel en privé woonhuis en het houten hoekbord is naar zolder verdwenen. Het pand is inmiddels verkocht en ik ben reuze benieuwd wat de nieuwe bestemming wordt. Nu in 2008 zijn nog steeds aan de buitenkant van het pand de contouren van het houten bord te zien.

vergulde-valck-contouren-2006.jpgvergulde-valck.jpg 2007foto-bord-vergulde-valck-rond-1910.jpg
1925   
Published in: on 4 september 2007 at 20:02  Reacties uitgeschakeld voor Houten hoekbord ‘De Vergulde Valck’  

Jaap de Raat en andere schilders over Kethel

Mijn inspiratiebron Jaap de Raat geboren in Kethel op 2 juni 1916 en overleden 25 februari 1996. Schilder, dichter en chroniqueur.

Jaap de Raat heeft vele publicaties over Kethel geschreven en in 1980 heeft hij op zijn wandelingen door

Kethel zichtbare getuigen, uithangtekens, gevelstenen en opschriften in Kethel gepubliceerd.

In zijn voetsporen wil ik doorgaan. Als men nu door het voormalig Kethel wandelt v

alt er veel te ontdekken over Kethel in vroegere jaren.

Prachtige schilderijen van Jaap de Raat en andere schilders met bekende plekjes in

Kethel

adrie-digitale-camara-februari-2007-081.jpg schilderij-jaap-de-raat-hooibergen-kethel.jpg 010.jpg

kerkweg-naar-dorpsstraat.jpg adrie-digitale-camara-februari-2007-002.jpg

tegeltableau.jpg

Published in: on 4 september 2007 at 19:35  Comments (15)