Mooi verhaal uit Kethel

Zoals ik al eerder geschreven heb,  heeft de gezondheidszorg even voor en net na de Tweede Wereldoorlog een vlucht genomen in Nederland. Mede door de sterfte van baby’s, ouderen en kwetsbare groepen. Onze huisarts dokter van Kuij kreeg ook opdracht de gezondheidszorg in Kethel te bevorderen. Er komt een wijkverpleegkundige in dienst van de gemeente Kethel.  Al in de jaren vijftig komt in Kethel Ina van Dalen als wijkverpleegkundige in dienst. Haar wijk bestrijkt heel Kethel, weliswaar met een dienstverband maar word je in de avond, nacht of in het weekend opgeroepen om hulp te bieden, dan ga je gewoon de mensen helpen.

Schiedamseweg Dr. Sauerstraat

Bovenetage dienstwoning wijkverpleegster

Schiedamseweg Dr. Sauerstraat.1jpg

Huidige situatie woonhuis vroegere dienstwoning wijkverpleegkundige

tonnetje steken_0001

Zuster Ina van Dalen

Winter Kethel

Winter in Kethel

Schapenhut Kandelaarweg  1900

‘De Schapenhut’ Kandelaarweg

Kandelaarweg 2016

Kandelaarweg met op de achtergrond ‘De Schapenhut’

Op de Kandelaarweg, toen nog hoorde een stuk bij Kethel, woonden tegenover de Zuidmolen in de ‘De Hut’ of ook wel ‘De Schapenhut’ genoemd, Marie en Maarten Poot, broer en zus en hulpbehoevend. Zij kregen van zuster van Dalen 1 x per week een wasbeurt. Het was een strenge winter, een flinke sneeuwbui was gevallen. Voor zuster van Dalen, die in de dienstwoning op de Schiedamseweg woonde een flinke fietstocht voor de boeg. Aangekomen op de Kandelaarweg, waar het water in de regenton bevroren was, maar vindingrijk een emmer sneeuw gepakt, deze bij de kolenkachel neergezet. Zuster van Dalen zegt tegen Marie en Maarten: ‘nu ga ik eerst nog iemand bij de Schieweg helpen en kom jullie daarna wassen, dan is de sneeuw inmiddels gesmolten, het water een beetje warm en krijgen jullie je wasbeurtje’. Ina van Dalen heeft ruim 40 jaar bij de Kruisvereniging gewerkt en zich met hart en ziel aan de gezondheidszorg in Kethel gewijd.

Op de foto ‘De Schapenhut’ in het verleden en heden.

Mocht u ook bijzondere Kethelse verhalen hebben, neem contact met mij op, dan gaan we ze opschrijven en voor de toekomst bewaren.

 

Published in: on 27 juni 2016 at 15:55  Comments (1)  

‘Alle vogels vliegen’ in de Dorpsstraat

Een gevoel van Kethelse trots heb ik, als er in Anja’s etalage weer een nieuwe tentoonstelling te zien is.

anja's etalage003 (3)

 

En dat er van dit al oude hokje zo’n prachtige tentoonstellingsruimte gemaakt is.

 

Hieronder de aankondiging:

Hallo, liefhebbers van het werk van Riet Danz….. welkom!

Wonderschoon bewerkte avocado-pitten en papier-kimono’s……heel veel mensen hebben er van genoten toen ze afgelopen weken in mijn etalage tentoongesteld waren. Dit alles is binnen nog te zien, maar in de etalage is al weer een nieuwe Riet Danz expositie

“ALLE VOGELS VLIEGEN”

Een kijkdoos vol papier-miniaturen in gemengde techniek: gevouwen, geknipte prints bewerkt met inkt en aquarel.
Deze etalage blijft tot half april 2016.
Prijzen vanaf 20 Euro.

Laat je opnieuw verrassen. Loop langs, sta stil, kijk en geniet.
Wil je binnen kijken, bel dan even aan op Dorpsstraat 7, Schiedam Kethel. Als ik thuis ben loop ik graag met je mee om Riets werk van dichtbij te laten zien. Tot ziens. Anja Drop.

Atelier Riet Danz:
Lage Gouwe 70a, 2801LH Gouda,

Published in: on 25 februari 2016 at 11:38  Geef een reactie  

Afscheid van Kethelse Dorpsdokter de Rijcke

Artikel AD januari 2016Afgelopen donderdag 15 januari 2016 heeft dokter de Rijcke een afscheidsreceptie gehouden in gebouw De Ark in Kethel. Het was een drukte van jewelste. Een wachtrij van anderhalf uur om de geliefde huisarts een hand te geven. Een ware kroon op zijn werk.

20160115_17411820160115_174237Daarna wilde ik toch meer weten over het verloop van huisartsen in Kethel en de archieven en geschriften van Jaap de Raat gaan raadplegen hoe het verloop van huisartsen in Kethel is geweest. Van chirurgijnen, waarvan het hoofdberoep vaak barbier of baardenschrapper was tot heelmeesters, waarvan het hoofdberoep vaak veedeskundige betrof, heb ik uitgeschreven en dan krijg je toch een interessant lijstje. Of ze allen zo betrokken en deskundig waren in het verleden is de vraag.

Onderstaand in volgorde van datum de ‘huisartsen’ in Kethel de afgelopen ruim 500 jaar

1559 Heelmeester Carel Lambrechts uit Schiedam

1612 Heelmeester Barent

1677 Adriaen Paouwels van Neck uit Wateringen vestigt zich in het Noordeinde en trouwt met het buurmeisje Leentje Pathijn van de smid. Adriaen en Leentje houden van een borreltje en in 1717 is er sprake van ‘een ergelijk huyshouden’. Adriaen krijgt in 1696 concurrentie van Jan Wittel die een huis koopt aan de Dorpsstraat.

1732 tot 1733 komt ook Simon van der Meer als heelmeester naar Kethel, maar hij gaat in 1733 als chirurgijn varen bij de Nederlandsch Oost Indische Compagnie

1732 Adrianus van Brakel koopt het huis van Jan Wittel en koopt in 1744 ook het huis ernaast. Maar ook hij wordt van dronkenschap beticht.

1757 Wijnant van Barneveld, na 34 jaar gaat hij in het Proveniershuis in Schiedam wonen.

1789 Cornelis van der Snoek, hij overlijdt in 1840. Hij is een zoon van Jan Snoek uit Kethel. Cornelis neemt actief deel aan het Kethelse leven. In 1808 wordt hij president schepen van de Kethelse municipaliteit en loco-secretaris en vooraanstaand lid van de Hervormde kerk.

1832 Johannes de Ronde, geboren in 1812 te Vlaardingen, heeft net zijn diploma als heel- en vroedmeester gehaald bij de Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek in Dordrecht. Hij trouwt in 1834 met Helena, de dochter van bakker Schepp en zij gaan vanaf 1848 wonen in het huis aan de Dorpsstraat, waar nu Wout van Haften woont. De Ronde heeft vele taken zoals het armenbestuur en wethouder. In 1872 wordt hij gehuldigd voor zijn 40 jarig jubileum. In 1878 neemt hij ontslag en hij overlijdt in 1900.

1879 S.J.J. de Klerck uit Beekbergen komt als geneesheer en verloskundige werken in Kethel. Hij huurt het schoolhuis, maar kijkt vaak te diep in het glaasje. In 1883 vertrekt hij naar Westervoort.

1883 J.A. Rutschy, zijn bijnaam was Russie.

1890 C. van Schouwenburg, dit was een dokter uit Overschie en hij blijft ook in Overschie wonen. Dit was bijna niet te doen voor de Kethelaars om bij ziekte en zeer naar Overschie te trekken.

1896 Gabriel Sauer, de eerste afgestudeerde arts. Hij is geboren in 1871 in Wemeldinge in Zeeland. Dokter Sauer komt naar Kethel op voorwaarde dat er een doktershuis gebouwd wordt. Een huis in het Noordeinde wordt gebouwd voor 8.050,- gulden. Burgemeester Mazel legt op 14 juli 1896 de eerste steen. Dokter Sauer gaat er met zijn zus wonen. In 1899 trouwt hij met Dirkje Bregman, de dochter van graanmolenaar en wethouder Bregman. Dokter Sauer is actief, in 1896 is hij mede oprichter van de Werklieden Vereniging. Het is een vereniging ter ondersteuning van de arbeider en kleine zelfstandige. Zij betalen doorvoor 11 cent contributie per week en bij ziekte wordt dan 3 gulden per week uitbetaald aan de getroffene. In 1936 viert dokter Sauer zijn 40 jarig jubileum en hij overlijdt in 1938.

1939 Dokter Piet van der Kuij geboren in 1908 in Rotterdam. Viert in 1962 zijn 25 jarig jubileum en overlijdt in 1970. Een geliefd huisarts in Kethel die na WOII voor de vooruitgang in Kethel van grote betekenis is geweest, zie eerdere artikelen op deze website.

1970 Dokter Ruud van der Veer, dokter van Hasselt en dan komen we weer bij onze vertrokken dokter de Rijcke.

22. Dokterswoning dr. Sauer noordeinde 1920

Dokterswoning Kethel in het Noordeinde

40-jarig jubileum dokter Sauer, gefeliciteerd door burgemeester van Kethel van der Lip

25. Dr. van der Kuij en zijn vrouw

Dokter van der Kuij en zijn vrouw tijdens een ‘Oudenvandagenrit’

 

 

 

 

 

Published in: on 28 januari 2016 at 12:04  Comments (2)  

Gelukkig 2016

20151120_160947

Boerderij Groenoord op trafohuis

Een mooi bericht vandaag in de krant voormalig boerderij Groenoord wordt geschilderd op trafohuis aan het Cornelia van Zantenplein.trafohuis met boerderij Groenoord De bouw van de voormalige boerderij Groenoord was al vele eeuwen geleden, de laatste bewoners waren de familie Lansbergen, zelfs een noodkerk werd op het land voor de boerderij geplaatst en de inwijding gebeurde 23 mei 1958. Dit in afwachting van de parochie Sint Martinus, waarvoor in 1961 de kerk gereed kwam. Inmiddels is deze kerk al weer een aantal jaren gesloopt.

Hieronder een aantal foto’s van boerderij Groenoord, de noodkerk, Tuindorp en de Sint Martinuskerk.

Boerderij Groenoord.bmpPlattegrond links onder boerderij Groenoord_0002-001Plattegrond links onder boerderij Groenoord_0003-001Voor Stien en Gerard afdrukkenTuindorp, koeien waar nu ChurchillaanIMG_0001 IMG_0002

Published in: on 9 november 2015 at 16:40  Comments (2)  

Gefeliciteerd Historische Vereniging Schiedam

Zaterdag 17 oktober organiseert de Historische Vereniging Schiedam, vanwege haar 40-jarig bestaan, een grote verzamelbeurs met Schiedamse objecten, ook worden en kunnen er mooie Schiedamse verhalen verteld worden. ‘Schiedam Verzamelt‘ wordt gehouden in de Grote- of Sint Janskerk van 10.00 tot 16.00 uur.

Uiteraard houd ik mij met Kethelse objecten bezig, maar wegens ruimtegebrek en objecten uit particulier Kethels bezit, maak ik een foto van het object en probeer de herinnering erbij te zoeken.

lepeltje KethelHieronder een kleine greep uit mijn Kethelse verzameling:

 

Adrie digitale camara februari 2007 108

 

 

De openbare school in Kethel bestond in 1949 25 jaar, Herman van der Loo was de hoofdonderwijzer.

.

Bord 25 jaar openbare school Kethel

Marie Wever (1902-1988) uit de Dorpsstraat werd 80 jaar. Marie stond altijd klaar voor de zwakke en zieke

Bord Marie Wever 80 jaar 1902-1982

Binnenkort Kethelse fototentoonstelling op 12 en 13 september 2015

Om Kethel nog meer aandacht te geven is er op de Open Monumentendagen op 12 en 13 september 2015 een foto- en informatietentoonstelling over Kethel. Lees de aankondiging over plek en tijd.

Kom gezellig kijken, van harte welkom voor een kijkje en een praatje over het al om geliefde Kethel.poster.proef4

Jubileum Adrianus Vlugman

Jubileum van Jan Vlugman Sr. omstreeks 1939 (2) Een prachtige foto voor het Raadhuis in Kethel in 1938 of 1939, de heer A. Vlugman werd hier gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum als gemeentewerker voor de gemeente Kethel. Adrianus zorgde, dat langs de wegen in Kethel de bermen netjes bijgehouden werden. De jubilaris, de heer Vlugman zit met zijn hond op schoot in het midden van de foto, zijn hond was er als hij zijn werk uitvoerde altijd bij. Links naast hem zit zijn vrouw en rechts naast hem burgemeester J.J. van der Lip, de laatste burgemeester van Kethel.  Naast de burgemeester zit gemeente secretaris C. Brunt. De heer Brunt heeft na de annexatie van Kethel met Schiedam nog vele jaren als secretaris in het Raadhuis van Kethel gewerkt. Links bovenin en goed herkenbaar met politiepet veldwachter J. Korpel en in het midden bovenin voor de deur van het Raadhuis, Rijksveldwachter Braams. Voor de rest op de foto nog vele bekende en onbekende namen. Desgewenst bekend bij mij.

Kerkweg A. Vlugman 1930 Adrianus Vlugman met hond aan het werk.

 

 

 

Op de foto, voor veldwachter Korpel, de zoon van Adrianus, Jan Vlugman. Jan had een aannemingsbedrijf in Kethel en was actief in het verenigingsleven van Kethel, organiseerde met dokter van der Kuij de jaarlijkse Oudenvandagenrit.

afb. 1 Deelnemers en vrijwilligers, Leen de Bruin, Jan Vlugman, Bram Bekenkamp Jan Vlugman in het midden tijdens een uitje met de ouden van dagen van Kethel.

SG10_1958-59-05-110

 

Published in: on 19 juni 2015 at 10:57  Geef een reactie  

Anja’s etalage vervolg

’t Schepphuis, ooit de plek waar de eerste parochieschool in Kethel was, waar nu Rob en Margreet Buitenhuis het beheer van de zaal verzorgen. Maar zij vergeten niet dat het ooit de eerste school in Kethel is geweest en zij verzamelen ook allerlei spullen uit de geschiedenis van de lagere school.

In Anja’s etalage nu een kleine tentoonstelling van een aantal leermaterialen uit het verleden. Ga kijken en haal voor de etalage herinneringen op aan je vroegere schooltijd, want foto’s maken van dit mooie plekje aan Dorpsstraat is bijna ondoenlijk.

IMG_20150214_125640

Anja’s etalage februari 2015

 

anja's etalage

De opslag van wagenmakerij Van Beurden, zestiger jaren

Schepphuis

’t Schepphuis 1958

IMG_20150214_125620

Anja’s etalage februari 2015

 

Garage Nooteboom

‘Van smederij tot garage’

Een leuk artikel vandaag in de krant over het familiebedrijf Nooteboom in Kethel.Garage Nooteboom_0002 De oude garage komt nooit meer terug, maar de familie Nooteboom blijft in Kethel ondernemen.

Schiedamseweg gezicht op garage Ruigrok 2

Schiedamseweg gezicht op garage Ruigrok 3

 

 

Al weer jaren op de plek waar vroeger de boerderij van Grabel Lansbergen stond.

38e Boerderij Schiedamseweg waar nu garage Nootenboom