Daar waar uithangt

Kethel en dorpen in Nederland op de kaart zetten

wapenschild-het-dorp-kethel.jpg

 Prent uit: De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver

De KETHEL., één van DELFLAND’s dorpen,

Is als een kruis bebouwd;

Doch kent geen kruis; ’t wordt als een voorbeeld,

Van Godes gunst beschouwd.

 

Nog een prachtig gedicht, toen er even sprake was dat Kethel met Overschie geannexeerd werd:

Wij willen Kethel houwen

Ons dierbaar dorpje klein

Niet een zal ons benauwen

Wie het ook moge zijn

Bij ons geen vreemde machten

Geen vreemde tiranie

Wij zullen ons wel wachten

Voor ’t juk van Overschie

 

Wij willen Kethel houwen

Vol eenvoud, rust en vree

Zijn bloeiende landouwen

En heerlijk stamboekvee

Wij willen nimmer zuchten

Bij ons geen simpathie

Wij, Kethelaars, wij duchten

Het juk van Overschie

 

Wij willen Kethel houwen

Bij niemand ingelijfd

Wij hopen en vertrouwen

Dat het steeds ‘Kethel’ blijft

Wij Kethels trouwe zonen

Wij vrezen tiranie

En willen nimmer wonen

In ’t land van Overschie

Published in: on 4 september 2007 at 18:07  Comments (3)  

3 reacties

  1. Bedankt

  2. leuke frisse site

  3. Zeer verzorgd ga zo door, makkelijk te vinden


Reacties zijn gesloten.